POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prin prezenta Politica va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizam in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, si de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protectia datelor , in continuare ,,R.G.P.D.) si ale legislatiei nationale relevante in materia protectiei datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI?

COMELIT IMPORT EXPORT S.R.L. suntem importatori si distribuitori de echipamente si materialede instalatii termice, sanitare si climatizare.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str. Observatorului 72B Cluj Napoca

Adresa de e-mail: online@comelit-cluj.ro

Nr. de tel.: 0720 600 175

 1. CUM PRELUCRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, in calitatea sa de Operator, prelucreaza datele cu caracter personal ale candidatilor care aplica pentru posturile disponibile, angajatilor, clientilor persoane fizice, reprezentantilor clientilor persoane juridice, partenerilor contractuali si ai colaboratorilor, si datele altor persoane fizice care interactioneaza cu Societatea si/sau sunt antrenate in relatii contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • exacte si actualizate in termen;
 • pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.
 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SI IN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

Pentru incheierea si executarea contractelor de prestari servicii si de parteneriat/colaborare, prelucram in principal urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie si numar carte de identitate/pasaport, genul, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de cont bancar, adresa de e-mail, nr. de tel.

In vederea completarii si transmiterii formularului de contact (,,Contact”) si de comanda (,,Comanda”) de pe website-ul Societatii – https://comelit.ro/ prelucram urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, numar de telefon si, dupa caz, alte date daca sunt lasate la initiativa persoanei vizate la sectiunea ,,Mesaj”.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil sa colectam date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locatia, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, reteaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii in acest sens, consultati Politica de cookies-uri

Nu va utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru a va transmite comunicari de tip marketing, precum newsletter-uri, decat daca va dati consimtamantul in mod expres pentru astfel de comunicari, bifand o ca sunteti de acord in acest sens. In acest sens, va prelucram doar e-mailul si ne asiguram ca aveti la dispozitie o optiune simpla de a va dezabona in orice moment, respectiv de a va retrage consimtamantul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicari.

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in vederea:

 • Incheierii si executarii diferitelor contracte;
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care ne revin;
 • In baza consimtamantului solicitat si/sau oferit in prealabil (in contextul recrutarii de personal, pentru transmiterea comunicarilor de tip marketing etc.);
 • In scopul intereselor legitime urmarite de Societate (ex. adoptarea de masuri de protectie si securitate a angajatilor nostri, exercitarea unor drepturi si interese legitime ale Societatii in cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
 1. PE CE DURATA PRELUCRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate in prezenta Politici sau pe durata impusa de lege (ex. in materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui tert, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu exceptia:

 • Autoritatilor si institutiilor publice – cand exista o obligatie legala in acest sens sau in scopul unui interes legitim (apararea drepturilor Societatii in procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societatii care ne ofera servicii de gazduire web de dezvoltare website, mentenanta website, marketing online si comunicare de marketing.
 • Oricarui tert daca v-ati dat consimtamantul in mod expres si punctual, pentru respectiva situatie si respectivele date.
 1. CE MASURI DE PROTECTIE SI GARANTII LUAM?

Societatea implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel inalt de securitate si protectie a datelor cu caracter personal. Utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri interne de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare relevante in materia protectiei datelor cu caracter personal.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Orice persoana vizata isi poate exercita urmatoarele drepturi, asa cum sunt prevazute de catre Regulamentul general privind protectia datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la stergere;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opozitie a prelucrarii;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata.

Pentru orice intrebari, nelamuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteti contacta prin e-mail la adresa: comenzi@comelit.ro, prin posta sau curier la adresa: Strada Observatorului nr. 72 B, cod 400363, Cluj-Napoca.